19 Ekim 2021 1032 Views

HATIRLATMA : SÜMED OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Sevgili Üyelerimiz,

Dernek Tüzüğü’nün 12 Maddesi uyarınca 2019-2021 çalışma dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Ekim Cumartesi günü planlanmış ancak yeterli katılım sağlanamadığı için gerçekleşmemiştir.

İkinci toplantı 7 Kasım Pazar günü saat 11:00’da Sabancı Üniversitesi Minerva Han ( Karaköy) binasında yapılacak ve katılan üyeler ile Genel Kurul çalışmalarına başlanacaktır.

Aşağıda bahsedilen gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurul Toplantısına katılmanızı önemle rica eder, en iyi dileklerimizi sunarız.

 Saygılarımızla,

SÜMED Yönetim Kurulu

GÜNDEM:
1. Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bahar Çelik’in toplantıyı açması, toplantı yeter ve karar sayılarının açıklanması.
2. Genel Kurul’u yönetmek üzere 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve 2 Sekreterden oluşan Divan Heyetinin açık oyla seçilmesi ve Divan Heyetine toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi.
3. Gündemin okunması.
4. 2019 – 2021 yılı çalışma dönemi bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin sunulması ve görüşülmesi; Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrası. 

5. Yeni çalışma dönemleri için Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları asil ve yedek üyelerin seçimi.
6. Tüzük değişikliğine dair önerilerin sunulması, oylanması.
7. Yıllık ödentiye ilişkin önerilerin karara bağlanması.
8. Dilek ve öneriler.
9. Kapanış.

 

ÖNEMLİ NOTLAR:
1. Genel Kurul Toplantısına 2021 yılı yapılacak son  Yönetim Kurulu Toplantısı tarihi olan 14 Ekim 2021 tarihine kadar SÜMED’e üye olanlar katılabilecektir. Türk Medeni Kanunu’nun 73. Maddesi gereğince Genel Kurul derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
2. Tüzüğümüzün 13.1. maddesi ve Yönetim Kurulu 08.09.2021 tarihli 73 nolu Yönetim Kurulu kararı uyarınca Genel Kurul Toplantısına aidat borcu bulunmayan üyeler katılabilecektir. Aidat borcu bulunan üyelerimiz ödemelerini PortSUMED’den gerçekleştirebilirler. Yıllık ödenti borçlarını en geç Genel Kurul Toplantısı gününde ödemeleri gerekmektedir.
3. Yönetim Kuruluna aday olmak isteyen üyelerimizin üyelik durumlarının kontrol edilebilmesi için listelerini (5 Yönetim Kurulu Asil Üye-5 Yönetim Kurulu Yedek Üye – 3 Denetim Kurulu Asil Üye – 3 Denetim Kurulu Yedek Üye – 2 Denetim Kurulu Asil Üye – 2 Denetim Kurulu yedek üye olmak üzere toplam 20 kişi) en geç 04 Kasım 2021 tarihine kadar [email protected] adresine bildirmeleri gerekmektedir. Listesi olmayan ancak bireysel olarak yönetime katılma isteği olan üyelerimiz de iletişime geçebilir. 

 

Ek: Dernek Tüzüğünün Mevcut Metni ile Tadil Önerisi Sonrası Metni

 

ESKİ METİN YENİ METİN
Madde 2 DERNEK’in amacı Sabancı Üniversitesi’nin Dünya çapında rekabet edebilen bir üniversite olabilme yolunda kurumsal gelişimine üyelerinin etkin katılımını sağlamak, MEZUN’lar arasında iletişimi, bilgi paylaşımını, işbirliğini ve dayanışmayı artırmak, üyelerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak, Sabancı Üniversitesi mezunlarının sahip oldukları bilgi ve tecrübe birikimlerinin Sabancı Üniversitesi mensupları ve toplumla paylaşımını sağlamak, Sabancı Üniversitesi kültürünün temeli olan değerlerin ve Sabancı Üniversiteli olma ruhunun mezunlar arasında yaşamasını ve yaşatılmasını sağlamak olup, çalışma konuları aşağıda olduğu üzeredir;

 – MEZUN’ların Sabancı Üniversitesi’nin kurumsal gelişimine katkı sağlayacak etkinlikleri “Birlikte Yaratmak ve Geliştirmek” felsefesiyle ve Sabancı Üniversitesi’yle yapılacak işbirliği ile üretilmesini ve yürütülmesini sağlamak ve bu sürece mezunların etkin katılımcılığını sağlayacak altyapıyı oluşturmak, 

– ÜNİVERSİTE’nin misyon, vizyon ve stratejik hedeflerinin gerçekleşmesine DERNEK ve üye olanakları vasıtasıyla yardımcı olmak, bu kapsamda öğrenim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin toplumla paylaşıp etkinliğini artırmak amacıyla fon yaratma projelerine katkıda bulunmak, 

– Başta ÜNİVERSİTE-ÖĞRENCİ-MEZUN arasında olmak üzere tüm Sabancı Üniversitesi ile etkileşim içerisinde olanlarla iletişimin, bilgi paylaşımının, işbirliğinin ve dayanışmanın sağlanmasına katkıda bulunmak, 

– Üyeler arasında Sabancı Üniversitesi kültürünün temel değerlerinin korunmasını sağlamak ve Sabancı Üniversiteli ruhunu yaşatmak, 

– DERNEK üyelerinin, ÜNİVERSİTE’nin sahip olduğu çeşitli olanaklardan yararlanmasını sağlamak,

 – Üyelerin kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunmak, – Üyelerin kendi aralarında sportif, sanatsal ve bilimsel aktivitelerle sosyalleşmelerini sağlamak, 

– Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere ekonomik girişimlerde bulunmak.
 

Çalışma Koşulları

Madde 2 DERNEK’in amacı Sabancı Üniversitesi’nin Dünya çapında rekabet edebilen bir üniversite olabilme yolunda kurumsal gelişimine üyelerinin etkin katılımını sağlamak, MEZUN’lar arasında iletişimi, bilgi paylaşımını, işbirliğini ve dayanışmayı artırmak, üyelerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak, Sabancı Üniversitesi mezunlarının sahip oldukları bilgi ve tecrübe birikimlerinin Sabancı Üniversitesi mensupları ve toplumla paylaşımını sağlamak, Sabancı Üniversitesi kültürünün temeli olan değerlerin ve Sabancı Üniversiteli olma ruhunun mezunlar arasında yaşamasını ve yaşatılmasını sağlamak olup, çalışma konuları aşağıda olduğu üzeredir;

 – MEZUN’ların Sabancı Üniversitesi’nin kurumsal gelişimine katkı sağlayacak etkinlikleri “Birlikte Yaratmak ve Geliştirmek” felsefesiyle ve Sabancı Üniversitesi’yle yapılacak işbirliği ile üretilmesini ve yürütülmesini sağlamak ve bu sürece mezunların etkin katılımcılığını sağlayacak altyapıyı oluşturmak, 

– ÜNİVERSİTE’nin misyon, vizyon ve stratejik hedeflerinin gerçekleşmesine DERNEK ve üye olanakları vasıtasıyla yardımcı olmak, bu kapsamda öğrenim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin toplumla paylaşıp etkinliğini artırmak amacıyla fon yaratma projelerine katkıda bulunmak, 

– Başta ÜNİVERSİTE-ÖĞRENCİ-MEZUN arasında olmak üzere tüm Sabancı Üniversitesi ile etkileşim içerisinde olanlarla iletişimin, bilgi paylaşımının, işbirliğinin ve dayanışmanın sağlanmasına katkıda bulunmak, 

– Üyeler arasında Sabancı Üniversitesi kültürünün temel değerlerinin korunmasını sağlamak ve Sabancı Üniversiteli ruhunu yaşatmak, 

– DERNEK üyelerinin, ÜNİVERSİTE’nin sahip olduğu çeşitli olanaklardan yararlanmasını sağlamak,

 – Üyelerin kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunmak, – Üyelerin kendi aralarında sportif, sanatsal ve bilimsel aktivitelerle sosyalleşmelerini sağlamak, 

– Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere ekonomik girişimlerde bulunmak.

– 2860 sayılı yardım toplama kanunu ve bu kanunun yerine alacak dair kanunlar ile ilgili diğer düzenlemeler ile Tüzük hükümlerine uygun olarak kişilerden ve kurumlardan bağış ve yardım almak; Sabancı Üniversitesi bünyesinde öğrenim gören  öğrencilere burs vermek ve/veya Sabancı Üniversitesi bünyesinde öğrenim gören öğrencilere burs vermek amacıyla Sabancı Üniversitesi’nin bünyesindeki burs fonlarına bağış ve yardımlarda bulunmak.

Çalışma Biçimi ve Yöntemleri

Madde 3.22 – 

Çalışma Biçimi ve Yöntemleri

Madde 3.22 – Yardım Toplama Kanunu ile Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alır; bağış ve yardımlarda bulunur.

 

 

Previous SÜMED AFTERWORK - HİÇ / KADIKÖY
Next ERTELEME - SÜMED GENEL KURUL

You might also like

Duyurular

SUMED’le Kartalkaya: 16-18 Aralık 2016

Sevgili Üyelerimiz, Yeniden Kartalkaya’ya gitmeye ne dersiniz? 16-18 Aralık’ta hep beraber Kartalkaya’ya gidiyor ve Grand Kartal Otel’de tatilin ve kayağın tadını çıkarıyoruz. 2 gece konaklama (Çift kişilik odada tek kişi konaklama fiyatıdır)

Duyurular

ÖZEL DAVET: Sabancı Girişimci – Teknolojist Mezunlar Buluşması

Sevgili Üyelerimiz, Sizlerle aldığımız özel bir daveti paylaşmak istiyoruz. Aşağıda Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu’nun davetini, amacını ve detaylarını bulabilirsiniz: “Merhaba, Kısa bir özetle, 2013 yılında kurulan Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu

Duyurular

SUMED | Save the date

5 Aralık 2015 akşamını şimdiden ajandanıza not alın ve detayları beklemeye devam edin.