21 Ocak 2019 8661 Views

HATIRLATMA : SÜMED OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Sevgili Üyelerimiz,

Derneğimiz Tüzüğü’nün 12. Maddesi uyarınca, 2017-2018 çalışma dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Aralık Perşembe günü planlanmış ancak yeterli katılım sağlanamadığı için gerçekleşmemiştir.


İkinci toplantı 2 Şubat Cumartesi günü saat 10:30’da Sabancı Üniversitesi Minerva Han ( Karaköy )
 binasında yapılacak ve katılan üyelerle Genel Kurul çalışmalarına başlanacaktır.

Aşağıda bahsedilen gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurul Toplantısı’na katılmanızı önemle rica eder, en iyi dileklerimizi sunarız.

Saygılarımızla,

SÜMED Yönetim Kurulu

GÜNDEM:
1. Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bahar Çelik’in toplantıyı açması, toplantı yeter sayılarının açıklanması.
2. Genel Kurul’u yönetmek üzere 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve 2 Sekreterden oluşan Divan Heyetinin açık oyla seçilmesi ve Divan Heyetine toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi.
3. Gündemin okunması.
4. 2017-2018 yılı çalışma dönemi Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin sunulması ve görüşülmesi; Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibrası. ( Faaliyet raporuna buradan ulaşabilirsiniz )

5. 2019-2020 çalışma dönemleri için Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları asil ve yedek üyelerin seçimi.
6. Tüzük değişikliğine dair önerilerin sunulması, oylanması. ( Önerilere buradan ulaşabilirsiniz )
7. Yıllık ödentiye ilişkin önerilerin karara bağlanması.
8. Üyelik çalışmalarına ilişkin Genel Kurul’un görüşünün alınması.
9. Dilek ve öneriler.
10. Kapanış.

ÖNEMLİ NOTLAR:
1. Türk Medeni Kanunu’nun 73. Maddesi gereğince Genel Kurul derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
2. Yönetim Kurulu 08.11.2016 tarihli 28.nolu Yönetim Kurulu kararı uyarınca Genel Kurul Toplantısı’na 2018 dönemi aidatını ödemiş üyeler katılabilecektir. 2018 ödentisini ödememiş üyelerimiz ödemelerini 
PortSUMED’den gerçekleştirebilirler.

 

Previous 2017-2018 Faaliyet Raporu ve Tüzük Değişikliği Önerileri
Next İlham Veren Liderler Konferansı / Inspiring Leaders Conference : Baroness Virginia Bottomley

You might also like

Duyurular

Tosun Terzioğlu Burs Fonu’na Nasıl Destek Olurum?

Sevgili Üyelerimiz, Bildiğiniz üzere yaklaşık bir yıl önce Kurucu Rektörümüz değerli Tosun Terzioğlu’nu kaybettik. SÜMED olarak vefatının hemen ardından kendisinin adını yaşatabilmek için Tosun Terzioğlu Burs Fonu’nu yarattık. Geçtiğimiz bir

Duyurular

ÖZEL DAVET: Sabancı Girişimci – Teknolojist Mezunlar Buluşması

Sevgili Üyelerimiz, Sizlerle aldığımız özel bir daveti paylaşmak istiyoruz. Aşağıda Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu’nun davetini, amacını ve detaylarını bulabilirsiniz: “Merhaba, Kısa bir özetle, 2013 yılında kurulan Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu