SÜMED OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Sevgili Üyelerimiz,

Derneğimiz Tüzüğü’nün 12. Maddesi uyarınca, 2017-2018 çalışma dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulumuzun 09.12.2018 tarih, 47 sayılı toplantısında alınan karar gereğince, 27 Aralık Perşembe günü saat 11:00’de Sabancı Üniversitesi Sinema Salonu’nda yapılacaktır.

Tüzüğün 13.4 Maddesi uyarınca, ilk toplantıda yeter sayı sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı 2 Şubat Cumartesi günü saat 10:30’da Sabancı Üniversitesi Minerva Han ( Karaköy ) binasında yapılacak ve katılan üyelerle Genel Kurul çalışmalarına başlanacaktır.

Aşağıda bahsedilen gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurul Toplantısı’na katılmanızı önemle rica eder, en iyi dileklerimizi sunarız.

Saygılarımızla,

SÜMED Yönetim Kurulu

GÜNDEM:
1. Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bahar Çelik’in toplantıyı açması, toplantı yeter ve karar sayılarının açıklanması.
2. Genel Kurul’u yönetmek üzere 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve 2 Sekreterden oluşan Divan Heyetinin açık oyla seçilmesi ve Divan Heyetine toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi.
3. Gündemin okunması ve gündemin onaylanması.
4. 2017-2018 yılı çalışma dönemi Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin ve Denetleme Kurulu raporunun sunulması ve görüşülmesi; Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibrası. ( Faaliyet raporu  ve Denetleme Kurulu raporu’na  25 Aralık 2018 tarihi itibari ile sumed.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. )
5. 2019-2020 çalışma dönemleri için Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları asil ve yedek üyelerin seçimi.
6. Tüzük değişikliğine dair önerilerin sunulması, oylanması.
7. Yıllık ödentiye ilişkin önerilerin karara bağlanması.
8. Üyelik durumlarına ilişkin Genel Kurul’un görüşünün alınması.
9. Dilek ve öneriler.
10. Kapanış.

ÖNEMLİ NOTLAR:
1. Genel Kurul Toplantısı’na 2018 yılı yapılacak son  Yönetim Kurulu Toplantısı tarihi olan 24.12.2018 tarihine kadar SÜMED’e üye olanlar katılabilecektir. Türk Medeni Kanunu’nun 73. Maddesi gereğince Genel Kurul derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
2. Yönetim Kurulu 08.11.2016 tarihli 28.nolu Yönetim Kurulu kararı uyarınca Genel Kurul Toplantısı’na 2018 dönemi aidatını ödemiş üyeler katılabilecektir. 2018 ödentisini ödememiş üyelerimiz ödemelerini PortSUMED’den gerçekleştirebilirler.
3. Yönetim Kuruluna aday olmak isteyen üyelerimizin üyelik durumlarının kontrol edilebilmesi için listelerini en geç 24.12.2018 tarihine kadar [email protected] adresine bildirmeleri gerekmektedir.

Previous SÜMED Tadım Etkinlikleri II - 29 Kasım
Next 2017-2018 Faaliyet Raporu ve Tüzük Değişikliği Önerileri

You might also like

Duyurular

İlham Veren Liderler Konferansı / Inspiring Leaders Conference : Baroness Virginia Bottomley

Sevgili Mezunlarımız, Sabancı Üniversitesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu olarak, İlham Veren Liderler Konferansı kapsamında ağırlayacağımız Odgers Berndtson Yönetim Kurulu Başkanı Baroness Virginia Bottomley’nin “21 Yüzyıl Zorlukları: Üniversiteler, Politika ve İş
Etkinlikler

Re Prom 2016: Mezuniyet Balosu, Yeniden

Sevgili Üyelerimiz,   Mezun olduğumuz günlerdeki heyecanı özlemiştik; geçen sene ReProm 2015‘i yaptık. Farklı senelerden mezun birçok mezunumuzla o akşama hazırlandık, çok eğlendik! Gelenler hatırlar ama yeniden yazalım: ReProm‘da yaşananlar ReProm‘da kalır! 😀 Bu sene de

Duyurular

Tosun Terzioğlu Burs Fonu Destekçilerini Bekliyor

Sevgili Mezunlarımız, Kurucu Rektörümüz sevgili Tosun Terzioğlu’nun vefatının üstünden neredeyse iki yıl geçti. Bu iki yılda vefatının hemen ardından SÜMED olarak başlattığımız Tosun Terzioğlu Burs Fonu’nu yaşatmaya ve büyütmeye gayret ediyoruz. Bu